Bloggarkiv

Her finner du blogginnlegg som jeg har publisert de siste årene.

 • CRM fra kunderegister til vekstmotor
  Dette innlegget er en oppdatert versjon av et innlegg jeg publiserte 26. desember 2019. Siden den gang har vi vært gjennom en pandemi som har gitt store utfordringer for mange bransjer. Pandemien sørget for at mange organisasjoner måtte tilpasse seg digitale verktøy raskere og mer omfattende enn det normale omstendigheter ville krevd. Mange forbrukere har også benyttet digitale tjenester i større grad enn før pandemien. Netthandel og hjemleveringstjenester har økt, og vil kanskje ha en vedvarende vekst …
 • Hvorfor feiler CRM-investeringer?
  CRM er virksomhetskritisk for mange bedrifter. Derfor er det viktig å skape gevinster. Altfor mange CRM-løsninger feiler. Her er de ti viktigste årsakene jeg ser.
 • Hvilke CRM-trender er mest fremtredende i 2021?
  I denne artikkelen skal jeg presentere det jeg mener er de mest relevante trendene for norske virksomheter som satser på CRM. La meg først presisere hva jeg legger i CRM. Det er mange forskjellige definisjoner på CRM, men de fleste er enige om at CRM både er en strategi og en programvare. Hva er CRM? Her er Gartners definisjon:“Customer relationship management (CRM) is a business strategy that optimizes revenue and profitability while promoting customer satisfaction and loyalty. …
 • Fire veier til digital transformasjon
  De aller fleste bedrifter har et eller flere digitaliseringsinitiativer gående. Det kan dreie seg om ny programvare, skyteknologi, kunstig intelligens, Internet of Things, roboter, digitale plattformer og/eller Big Data. Ikke sjelden settes det i gang digitaliseringsprosjekter uten at det er en tydelig kobling til bedriftens forretningsstrategi. Har du for skarpt fokus på teknologi, kan du gå glipp av hvilke resultater du kan oppnå ved riktig investering i digital teknologi (blant flere) bedre kundeopplevelser og høyere effektivitet i …
 • Strategi og kultur må sidestilles for å nå gode resultater
  Strategi og kultur er to sentrale verktøy i din virksomhets håndtering av endringer. Strategien gir tydelige valg og retningslinjer for hvordan bedriften skal nå mål om lønnsomhet, vekst, kunde- og medarbeidertilfredshet. Kultur uttrykker mål rundt verdier, holdninger og overbevisninger. Kultur blir av mange ledere regnet som mer abstrakt og ikke så målbart som strategi. Mange ledere overlater derfor kultur til HR-avdelingen. Det er en dårlig beslutning. Strategi og bedriftskultur henger sammen og må sidestilles for å oppnå …
 • Bør du investere i bedre kundeservice?
  I denne artikkelen skal jeg presentere de viktigste tegnene på at du trenger en bedre løsning på kundeservice i din virksomhet. Tidligere var det vanlig at selskaper konkurrerte på pris, produkt og service. I dag er det den totale kundeopplevelsen som står i fokus. Her er kundeservice helt sentralt. God kundeservice er drivkraften bak en god kundeopplevelse. Konsekvensene av dårlig kundeservice kan være store i dag. I dag vil dårlige kundeopplevelser raskt kunne nå tusenvis av potensielle …
 • Hvordan lykkes bedre med salg på bedriftsmarkedet?
  For å lykkes med salg dreier det seg i dag mer om å hjelpe kundene til å kjøpe, enn å hjelpe selgerne til å selge. Du kan ikke selge til noen som ikke vil eller kan kjøpe. Konkurransen om kjøpernes oppmerksomhet og interesse er blitt større, og kjøperne ønsker i større grad å styre prosessene selv. Det er også fullt mulig. Teknologien og verktøyene er tilgjengelige. Kundene øker også sin teknologikompetanse eller allierer seg med kompetente rådgivere. Du …
 • Har du tilpasset salgsstrategien til hvordan kundene på bedriftsmarkedet kjøper?
  Foto av CoWomen på Unsplash I dag starter 92% av kjøp på bedriftsmarkedet med et søk på digitale kanaler. Et klart flertall (68%) av B2B-kundene foretrekker å søke selv etter relevant informasjon. De kan sjekke produkttester, referanser og priser uten å måtte kontakte en av dine selgere. Sosiale medier har fått en stor innflytelse på kjøpsprosessen. Hele 75% av B2B-kundene benytter sosiale medier til å lære om de ulike tilbydernes produkter. En gjennomsnittlig kjøper er kommet godt over halvveis (57%) på sin kjøpsreise før …
 • Hvorfor feiler bedrifter med digitalisering?
  Digital teknologi kan være helt avgjørende for enkelte bransjers og bedrifters lønnsomhet og langsiktige overlevelsesevne. Derfor er det viktig at bedriftene lykkes i sine digitale transformasjonsprosesser.   I følge Forbes mislykkes over 70% av digitaliseringsprosjektene med å nå sine mål. De fleste toppledere har forstått at digitalisering er helt nødvendig for å overleve eller klare lønnsom vekst. Bedriftene møter tydeligvis store hindringer på veien. Å forstå hva som går galt er viktig for å kunne fjerne veihindringene og lykkes bedre …
 • 8 grunner til at CRM er så viktig for lønnsom vekst
  Vi lever i en verden der mange produkter blir relativt sett billigere. Det digitale teknologiinnholdet i produktene øker i gjennomsnitt. Digitale plattformer bidrar til at investeringer som tidligere var forbeholdt de største selskapene, nå er tilgjengelig for de aller fleste.  I mange bransjer blir produktene mer og mer homogene. Det er blitt enklere og raskere å kopiere produkter. Bedrifter kan ansette samme kompetanse, kjøpe fra samme underleverandører, anskaffe samme råvarer eller på andre måter utligne konkurrentenes fordeler. …
 • CRM: Fra kunderegister til vekstmotor
  Det er mange ulike definisjoner på CRM (Customer relationship management). Jeg foretrekker denne definisjonen: CRM er en forretningsstrategi som optimaliserer topplinje og bunnlinje gjennom fokus på kundetilfredshet, kundelojalitet og effektive arbeidsprosesser. CRM-metodikk bidrar til å realisere strategi, identifiserer og styrer kunderelasjoner på tvers av kommunikasjonskanalene. Moderne CRM-programvare har brukervennlig funksjonalitet innen tre hovedområder: marketing, salg og kundeservice. Ledende plattformleverandører som Salesforce og Microsoft har i tillegg funksjonalitet på en rekke andre områder, blant disse field service og eCommerce. …
 • Bekvemmelighetsrevolusjonen – hvordan konkurrere med Amazon?
  Du trenger ikke være rakettforsker for å fastslå at kundene forventer mer av sine leverandører i dag enn for få år siden. Ikke bare forventer vi bedre opplevelser i alle faser av kjøpsprosessen, men vi forventer også at varen eller tjenesten skal leveres billigere og ha høyere kvalitet enn før. Vi krever raskere svar på våre henvendelser. Vi forventer en kanaluavhengig kundeopplevelse.  Markedsførere har ekstra utfordringer ved at tradisjonell segmentering ikke fungerer så godt i den digitale …
 • Bør vi frykte Kinas massive investeringer i kunstig intelligens?
  Spørsmålet dukket opp etter å ha lest Amy Webbs The Big Nine: How the Tech Titans & Their Thinking Machines Could Warp Humanity (takk for boklånet Jone Løvvik). Amy Webb er en av USAs ledende fremtidstenkere og er gründer av The Future Today Institute. «The Big Nine» er Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, og Apple i USA og Baidu, Alibaba, og Tencent i Kina. Webb beskriver AIs utvikling og hvor vi står nå.  Hun hevder utviklingen innen …
 • CRM: Hvordan kan du skape friksjonsfrie kjøpsreiser?
  Kunder har i dag mye større styring og makt over sine innkjøp av varer enn for få siden. Som kjøpere kan de fritt orientere seg på et vell av digitale kanaler. Mye relevant informasjon er gratis; blogger, artikler, podcasts, videoer og webinarer. Trenger du mer dyptgående informasjon kan du kjøpe rapporter og rådgivning fra uavhengige analytikere som Forrester og Gartner. Dette er endringer som er ganske fundamentale enten du er kjøper eller selger. I denne artikkelen skal …
 • Hvordan skal du som bedriftsleder forholde deg til digital disrupsjon?
  Disrupsjon må ikke skje gjennom digitalisering, men sannsynligheten for at digital teknologi er et element i disrupsjonsmodellen er høy. Disrupsjon treffer bransjer ulikt og hvilken type virksomhet du driver vil i høyeste grad påvirke hvilken strategi som best rigger dere for fremtiden. Noen teknologier bidrar til effektiviseringer av dine forretningsprosesser. Ofte er dette inkrementelle forbedringer som bidrar til å opprettholde konkurransesituasjonen. Eksempler kan være automatisering i produksjonslinjen med roboter, forbedringer i faktureringsprosessen gjennom oppgradering av ERP-systemet ditt …
 • Hvordan oppnå målene med CRM-investeringen din?
  Når vi skal måle avkastning på investering for CRM-systemer er det forbedret bunnlinje vi ser etter. Dette kan skje ved god salgsvekst som opprettholder lønnsomhetsmarginen, eller i form av mer moderat salgsvekst med bruk av færre ressurser enn tidligere. Jeg deler i denne artikkelen noen tips som jeg mener er sentrale for å oppnå verdi av CRM-systemet ditt. Jeg konsentrerer meg om deg som allerede har en CRM-løsning, da du sannsynligvis har noe mer begrensede muligheter enn …
 • Digitalisering: Hvordan redusere risikoen?
  Spør du ti toppledere om hva digitalisering er, vil du sannsynligvis få ti forskjellige svar. Det snakkes om digital endringsledelse, digital disrupsjon og digital transformasjon. Den raske digitaliseringen av informasjons- og forretningsprosesser medfører både muligheter og trusler. Digital informasjon har blitt lettere å tilegne seg, analysere, lagre og dele. Din virksomhet kan nå flere kunder raskere og billigere enn før. Forretningstransaksjoner skjer raskere og enklere enn tidligere år (tenk bare på finanstransaksjoner).  Men digitaliseringen har også en …
 • Hvordan organisere markedsføring og salg?
  Ny teknologi gir mange muligheter til å skape forretningsverdier innen markedsføring og salg. Du kan komme tidligere i kontakt med potensielle kunder gjennom at du får de til å gi seg til kjenne når de laster ned en interessant e-bok eller tar en digital test. Dette gjør at du har et tidsvindu dine selgere kan utnytte slik at de får et forsprang på konkurrentenes selgere. Ny teknologi gir selgerne dine muligheten til å følge eksisterende og nye …
 • Disrupsjon – enkelt forklart!
  Disrupsjon er en form for innovasjon. Allerede i 1995 skrev Clayton Christensen en banebrytende artikkel om disruptive innovation. Siden den gang har mange ledere misforstått teorien. Begrepet blir brukt for ofte og om alle typer betydningsfull innovasjon. En del oppfatter også disruptiv innovasjon som vellykket innovasjon.  I denne artikkelen skal jeg forklare hva disruptiv innovasjon er, samt hvorfor selskapet Uber ikke er et eksempel på disruptiv innovasjon. Hva er disruptiv innovasjon? Disrupsjon beskriver en prosess hvor et …
 • Bør du kjøpe et standard CRM-system?
  CRM, eller Customer Relationship Management er både en strategi, kundefilosofi og programvare. I dette innlegget skal jeg konsentrere meg om CRM som programvare. CRM har hatt en rivende utvikling som programvare. I dag finnes det CRM-programvare som kan betraktes som digitale plattformer med funksjonalitet som dekker alle kundefaser og i tillegg har godt utviklede APIer (Application Programming Interface) som gjør det lett å integrere omkringliggende systemer med CRM. Alle ledende leverandører har også kostnadseffektive skytjenester, noe som …
 • Hvordan organiserer og styrer du salg under abonnementsmodeller?
  Abonnementsmodeller isolert sett er ikke noe nytt. Vi har kunnet abonnere på aviser i over hundre år. Det som er nytt er at modellen har fått et solid fotfeste i bedriftsmarkedet og ikke minst innen digitale forretningsmodeller. Et eksempel på dette er den økende tjenesteorienteringen hvor du betaler for å bruke en tjeneste, så lenge du har behov for den. Mange av de digitale plattformene (Google, Microsoft, Apple, Amazon) opererer med abonnementstjenester. Sannsynligheten er høy for at …
 • Hvordan påvirkes dagens jobber av kunstig intelligens?
  I dette innlegget skal jeg se på hvordan dagens jobber vil påvirkes av automatisering. Det er skrevet mye nyttig om automatisering og bruk av kunstig intelligens den senere tiden.  Det er en blanding av et trusselbilde og et mulighetsbilde.  En vanlig oppfatning er at lav-statusyrker vil forsvinne og høy-statusyrker som rådgiver, advokat og revisor vil overleve.  Dette kan skyldes at media og analytikere har satt fokuset på utdanningsnivå og lønn når de vurderer effekten av KI. Automatisering …
 • Lykkes med salg? Bygg en kultur for bedre digital datafangst.
  Hvilken rolle skal salgsavdelingen spille i digitaliseringen av selskapet ditt? Og ikke minst, hvordan kan du som toppleder spille salg enda bedre? I dette innlegget skal vi se nærmere på hvordan vi kan bygge en salgskultur som baserer seg på innsikt som er hentet fra de digitale fotsporene kundene legger igjen i våre digitale kanaler. De fleste toppledere har fått med seg at markedsføring har endret seg. Fremveksten av digitale kanaler, søkemotorer, mobile plattformer, tilgang på billig …
 • Hvorfor feiler digitalstrategier?
  Høsten 2017 offentliggjorde Dagens Næringsliv en undersøkelse som viste at kun én av fem bedrifter har en klar digitalstrategi. McKinsey rapporterte om tilsvarende alarmerende resultater i sin globale undersøkelse om digitalisering: De fleste virksomhetene i undersøkelsen har det ikke travelt med å etablere en digitalstrategi eller lansere strategiske digitaliseringsprosjekter.  Dette til tross for at kun 8 prosent av respondentene svarte at de vil kunne ha en uendret strategi om endringstakten i bransjen og markedet fortsetter som nå. McKinsey …
 • Hvor dyktig er din salgssjef?
  Har du som bedriftsleder tenkt gjennom hvor dyktig salgssjefen din er?  Hvordan vet du om hun gjør en god jobb eller ikke?  Oppnådde salgsbudsjetter?  Hva om budsjettet i realiteten var lett oppnåelig?  Hva om det viste seg å være helt urealistiske budsjetter? I dette innlegget skal jeg peke på fem områder du kan sette pekefingeren på i neste evalueringssamtale. 1. Ingen tydelig salgsstrategi Opplever du at salgsstrategien din er utydelig, bør varsellampene begynne å lyse. Du kan …
 • Digitalisering og risiko: Hva bør du kjenne til?
  Den raske digitaliseringen av informasjons- og forretningsprosesser medfører både muligheter og trusler. Digital informasjon har blitt lettere å tilegne seg, analysere, lagre og dele. Din virksomhet kan nå flere kunder raskere og billigere enn før. Forretningstransaksjoner skjer raskere og enklere enn tidligere år. Men digitaliseringen har også en skyggeside. Fremveksten av skytjenester og integrerte IT-løsninger gir økt tilgang til digital informasjon, men øker samtidig sannsynligheten for at uvedkommende skal få tilgang til virksomhetskritiske data. Anvendelse av kunstig …
 • Arvet et team fra din forgjenger? Hva gjør du som leder?
  Dette innlegget omhandler situasjoner de fleste ledere kommer i: De arver et leaderteam fra sin forgjenger. Innlegget gir deg tips til hva du bør gjøre.
 • Hvilken lederoppgave er den viktigste?
  Lederrollen er mer utsatt nå enn på Churchills tid. Churchill manglet de aller fleste av de verktøyene dagens ledere har tilgang til.  Winston manglet mobil, laptop og internett. Med internett følger email, web, søkemuligheter, enorm datafangst og rapportering i sanntid. Teknologien er for ledere på mange måter et tveegget sverd.  Teknologien gjør verden mer transparent.  Gjør du feil, blir det raskt oppdaget.  Lykkes du med et produkt, kan det oppnå global suksess på kort tid om du …
 • Kan det bli for mye samarbeid?
  Med fremveksten av kunnskapsbaserte virksomheter har også prosjekt- og teambasert arbeid økt. Store deler av vår arbeidsdag skjer enten på telefon, i møter eller ved å svare på mail. Det gjelder både privat og offentlig sektor. På tvers av virksomhetsstørrelser og bransjer. I følge en studie utført av Rob Cross, Reb Rebele og Adam Grant er om lag 80 % av arbeidsdagen vår i en eller annen form for interaksjon med kolleger, kunder eller leverandører. Andelen individuelt …
 • Hvordan lykkes med en CRM-løsning?
  Innledningsvis er det viktig å presisere hva vi i dette innlegget legger i ”CRM”. Med CRM menes her en forretningsløsning som primært støtter selskapets prosesser rundt markedsføring, salg og kundeservice. I dette innlegget skal vi se på hvilke faktorer som er viktige å hensynta når du som bedriftsleder vurderer bruk av CRM. Her er noen stikkord: Lederfilosofi Strategi Økonomi Markedssituasjon Forretningsverdi Tidshorisont Kompetanse Bedriftsstørrelse Vi skal se på de enkelte faktorene nedenfor. Lederfilosofi Selskapet må ha en …
 • Bruk Share Of Wallet fremfor tradisjonelle tilfredshetsmål
  Alle er enige om at det er viktig med lojale kunder og at det i de fleste tilfeller er mer lønnsomt å beholde en kunde enn å skape en ny kunderelasjon. Men tradisjonelle måter å måle kundelojalitet på korrelerer dårlig med den indikatoren som betyr mest; share of wallet. Dette er andelen av en kundes forbruk innen din kategori. Kundene kan være veldig tilfreds med ditt merke og anbefale disse til andre i sitt nettverk, men liker de …
 • Vi må bli mer opptatte av kundenes kjøpsprosesser enn våre egne salgsprosesser
  De fleste virksomheter med mer enn én selger ser behovet for å ha bedre kundeoversikt, aktivitetsoversikt og mer strukturerte prosesser for salg. Ofte finner man løsningen i anskaffelsen av et CRM-system. Her finnes det mange alternative valg på markedet med basisfunksjonalitet som er godt dekkende for de fleste behov rundt salg og salgsprosesser. Hvorfor så argumentet om å blir mer opptatt av kundenes kjøpsprosesser enn våre egne salgsprosesser? Et sterkt argument er at CRM-salgsprosessene ikke er tilpasset …
 • Red Ocean – for skarpt fokus på eksisterende kunder begrenser veksten 
  I tidligere innlegg har vi presentert Blue Ocean. De fleste virksomheter praktiserer derimot Red Ocean-strategi. Red oceans refererer til det kjente markedet, med kjente konkurrenter, kunder, priser og kundepreferanser. Alle kjenner konkurransereglene i bransjen. Strategien går ut på å skaffe seg større markedsandel enn konkurrentene. Noen ved å underby konkurrentene, andre ved å tilby marginal bedre produkter.   Lønnsomheten er over tid fallende, produktene blir commodity og den intense konkurransen resulterer for mange i røde tall – …
 • Hva er egentlig en forretningsmodell?
  Det er ikke vanskelig å enes om at det er en fordel om de ansatte forstår hvordan forretningsmodellen fungerer for at virksomheten skal levere resultater i overensstemmelse med eiernes krav. Ber man om en lettfattlig definisjon, blir imidlertid mange svar skyldige. For over fire års siden ble det publisert en leseverdig artikkel i Harvard Business Review: “How to Design a Winning Business Model.” Forfatterne var Ramon Casadesus-Masanell og Joan E. Ricart. I denne artikkelen beskriver forfatterne en …
 • Er en testbar ide bedre enn en god idé?
  På selveste julaften postet Michael Schrage et innlegg med tittelen “Is a testable idea better than a good idea”. Michael er en forsker ved MIT og har gitt ut flere interessante bøker: ”Serious Play”, “Who Do You Want Your Customers to Become?” og “The Innovator’s Hypothesis”. Schrage hevder at gode ideer er dårlige for innovatører. Dette krever forklaring. Han studerte selskaper på tvers av bransjer og størrelser; fra konsumentprodukter til medieselskaper. Han fant at selskaper som oppmuntret, …
 • Innovasjon – hardt arbeid og/eller lykketreff?
  Mange kan enes om at fremtiden skapes gjennom innovasjon i dag. Det være seg inkrementell produktinnovasjon, eller gjennomgripende teknologiskifter skapt gjennom fremveksten av internett og/eller mobilteknologi. Noen velger å tro at innovasjon best skjer ved kreativitet, tilfeldighet og inspirasjon til skaperverket. Andre er tilhengere av systematisk og hardt arbeid. Svaret er kanskje litt av begge deler. For mye systematikk kan virke hemmende på idétilfang. For lite struktur, f.eks. manglende prosjektstyring og lønnsomhetsvurderinger kan resultere i sløsing med …
 • Hvordan kan vi utnytte mulighetene i og rundt smarte produkter?
  Det er fascinerende å observere hvor raskt ny teknologi kan endre et samfunn. Mobilteknologi har medført at man i enkelte afrikanske land har foretatt et teknologiskifte rett over til mobilbank. I Kenya har Safaricom 19 millioner kunder – av 43 millioner innbyggere (kilde: The Economist, Is it a phone, is it a bank?). Disse bruker løsningen M-PESA som er en betalingsløsning som fungerer via mobiltelefonens SMS-funksjonalitet. Der gikk man ikke veien om et filialnett eller minibanknett – …
 • Standardløsninger eller skreddersøm – hva er smartest? 
  Det finnes vel kanskje ikke et bastant, allmenngyldig svar? Selv om det ikke kan belegges med offentlig tilgjengelig statistikk er det neppe feil å hevde at det i økende grad er et ønske om standardløsninger innen IKT hos kundene.   Ser man på utlysninger gjennom Mercell og Doffin, finner man imidlertid mange anbud med vesentlig grad av systemutvikling/skreddersøm. Bildet er med andre ord noe mer nyansert enn svart/hvitt.  Årsakene til ønsket om standard er nok hovedsakelig knyttet til en oppfatning om at standard er billigere. …
 • Fremtidens relasjonsstyring
  Det er mange virksomheter som ikke forstår kunderelasjoner godt nok. Utdanningstilbud i relasjonsmarkedsføring eller CRM-systemløsninger i seg selv er ikke nok. Teknologien er der. Grunnkompetansen er der. Det som mangler er de ledere som klarer å kombinere teknologi og markedskompetanse for deretter å koble dette mot hva slags kundeprosesser skal man ha mot hvilke segmenter. Salgsstøtte-/markedssystemene er ofte for kompliserte for brukere, slik at de fleste ikke klarer å benytte seg av avansert funksjonalitet som faktisk kan …
 • Markedsfunksjonen i den digitale tidsalder
  I tidligere innlegg har jeg skrevet om lojalitetsprogrammer og Big Data.  Dette innlegget er på mange måter relatert til disse innleggene, men her ser vi spesifikt på markedsfunksjonen i den digitale tidsalder.  Sentralt her er utnyttelse av IT og etablering av funksjonen markedsteknologisjef.     Fremveksten av digitale markedskanaler gir store muligheter til å markedsføre produkter og kompetanse.  Digitale kanaler når større markeder samtidig som teknologien muliggjør kundetilpasset budskap.  Big Data og solide IT-verktøy gjør det mulig …
 • En legmanns vurdering av rekruttering
  Gjennom noen år i ulike lederposisjoner har man vært med om en god del rekrutteringer. Mange av de rimelig vellykkede, men dessverre en del direkte mislykkede. Dette har vært innen kunnskapsintensive virksomheter. Her er rekruttering viktigere enn i andre industrier. Produksjonskapasiteten går hjem hver ettermiddag, og som arbeidsgiver er du avhengig av at den dukker opp og klar til innsats dagen etter. Man har også erfaring i bruk av forskjellige rekrutteringsselskaper, egen rekruttering samt bistand fra interne …
 • Sannheten om kundeopplevelse
  Mange norske virksomheter har tilfredshetsmålinger med sine kunder.  F.eks. sender Telenor ut en SMS-måling umiddelbart etter du har ringt 06001.  Avinor måler tilfredshet med innsjekkingen på flyplassene.  Bilverksteder måler tilfredshet med utført service, m.m.  Man måler tilfredshet på forskjellige kontaktpunkter med kundene – både før og etter kjøp. Overfokusering på disse punktene kan gi et forvridd bilde av hvor tilfredse kundene er med selskapet. Tilfredshetsmåling har den svakhet at de måler opplevelsen der og da.  Et øyeblikksbilde. …
 • Hvordan skape økt engasjement ved å endre på hva lederne bruker tid på
  I et arbeidsliv hvor kunnskap blir viktigere og viktigere er det sentralt for ledere å utnytte det potensialet som ligger i medarbeidernes kunnskap, både gjennom utnyttelse av eksisterende kunnskap og utvikling av ny tilpasset markedets behov. En utfordring mange ledere møter er at det er et betydelig gap mellom det potensialet medarbeiderne har, og det som presteres.  Dessverre mangler mange ledere innsikt i hva som kreves for å utnytte medarbeidernes potensiale. Ferske data fra USA viser at …
 • Utnyttelse av IT til å skape innovasjon
  Innovasjon skapes best ved strukturert tilnærming til innovasjonsprosessen over lang tid, fremfor mer ad hoc-baserte workshops. Innovasjon er et bredt begrep som kan anvendes på mange områder; produksjonsprosesser, forretningsmodeller, varer, tjenester, samarbeidsformer, m.m.  Mer spesifikt kan vi analysere kompetansebasert innovasjon: Hvordan kan vi utnytte vår eksisterende kjernekompetanse på nye forretningsområder (både markeder og produkter)?  En annen er kundebasert innovasjon: Hva slags informasjon gir en grundig analyse av kundeatferd om kundenes latente og/eller udekkede behov? En tredje innfallsvinkel …
 • Hvordan etablere vellykkede lojalitetsprogram?
  I forrige blogg presenterte vi en modell med Big Data og Gamification som kan brukes i et moderne lojalitetsprogram – Lojalitet 3.0.  I dette innlegget skal vi se på en anbefalt modell for implementering av lojalitetsprogram, samt et eksempel på et vellykket lojalitetsprogram. Det er viktig å gjenta at lojalitetsprogram ikke bare gjelder kunder.  Programmer kan også utarbeides for å beholde og utvikle lojale medarbeidere i både privat og offentlig sektor. Utviklingen av et lojalitetsprogram kan følge …
 • Lojalitet 3.0 – hvordan oppnå høyere motivasjon og engasjement hos kunder og medarbeidere?
  Mange er kjent med ulike bonusprogrammer, fordelskort, klippekort og rabattkort. Her kan du tjene opp bonuspoeng som senere kan brukes til uttak av varer eller tjenester, eller du kan få en gratis kopp kaffe etter x antall kjøp. Disse programmenes målsettinger er å øke kundelojaliteten.  Er du en gjennomsnittlig konsument, har du et sted mellom 10 og 20 kort liggende i lommeboken, på jobben, eller i skrivebordsskuffen.  Den gjennomsnittlige amerikaner har 18.   Sannsynligvis er du også litt …
 • Analytics 3.0
  Virksomheter som er engasjerte i Business Intelligence og analyse så mye endre seg ved gjennombruddet for Big Data. Nå endres bildet på nytt ved at man bygger analysekraft inn i produkter og tjenester.  Her ser vi litt på utviklingen fra starten på “Analytics” og til 3.0, samt kommer med noen subjektive vurderinger avslutningsvis. Business Analytics startet så smått på femtitallet med løsninger som klarte å skaffe data og analysere disse med datidens verktøy. Med fremveksten av moderne …
 • Hva kan vi lære av Sir Alex?
  Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake fra 26 sammenhengende år som manager for Manchester United i mai 2013.  I løpet av denne epoken fylte han opp premieskapet på Old Trafford med 13 ligagull og 26 andre nasjonale og internasjonale cuptrofeer. Mange mener han var like viktig for Manchester United som Steve Jobs var for Apple.  Noen regner han som den beste coachen i historien.  Selv for en som ikke er Man U-fan, er det vanskelig å si …
 • Utfordringer i kunnskapsvirksomheter
  Mange kunnskapsbedrifter har utfordringer med å få nok effekt ut av sine kunnskapsarbeidere. Jeg tror dette skyldes hovedsakelig to forhold: 1. Virksomhetene organiseres for tradisjonelt: Kunnskapsarbeidere organiseres ut fra at de gjør samme oppgaven dag ut og dag inn.  Slik som man tradisjonelt organiserer saksbehandlere i det offentlige, eller produksjonsarbeidere på en industrivirksomhet 2. Man trekker feilslutningen at kunnskapsarbeid ikke kan “kodes” inn i definerte arbeidsprosesser – i og med at kunnskapsarbeidernes know how sitter mellom ørene og ikke …


//js.hs-scripts.com/1969661.js

%d bloggers like this: