Hvilken lederoppgave er den viktigste?

businesswoman-617129_1920

Lederrollen er mer utsatt nå enn på Churchills tid. Churchill manglet de aller fleste av de verktøyene dagens ledere har tilgang til.  Winston manglet mobil, laptop og internett. Med internett følger email, web, søkemuligheter, enorm datafangst og rapportering i sanntid.

Teknologien er for ledere på mange måter et tveegget sverd.  Teknologien gjør verden mer transparent.  Gjør du feil, blir det raskt oppdaget.  Lykkes du med et produkt, kan det oppnå global suksess på kort tid om du har de rette rammebetingelsene. Du har begrenset tid på å fatte beslutninger.  Kolleger og omgivelser merker konsekvensene langt tidligere enn Churchills ministerkollegium. Informasjon om priser, konkurrenter, nyheter og markedsendringer skjer raskt.  Kundene er godt orienterte og selgerne dine har ikke så mye informasjonsmakt som før i tiden.

Evnen til å rekruttere riktige folk er den viktigste lederoppgaven

Dersom vi enes om at ledelse er blitt en tøffere oppgave.  Hvilken lederoppgave er så den viktigste?  Jeg vil argumentere med rekruttering.  Dersom du som leder lykkes i å rekruttere de riktige lederne i din ledergruppe, vil du ha dekket kombinasjon av riktige holdninger, kompetanse og erfaring innen bedriftens kritiske funksjoner som salg, markedsføring, produksjon, produktutvikling. økonomi og HR.

Er du meget dyktig i rekruttering har du også klart å rekruttere et lederteam som gjør at 1+1 blir mer enn 2.  De samspiller godt og er igjen gode på å bygge velfungerende organisasjoner på sitt domene.

Dette betyr selvsagt ikke at en toppleder ikke må forstå økonomi, innovasjon, produksjon eller salg.  De står bare ikke øverst på pallen.  Dersom jeg skal tvinge fram én egenskap blir det evnen til å finne de rette folkene.  De rette folkene vil også forbli lojale. De har de rette holdningene, er selvdrevne og selvorganiserende.

Spesielt i virksomheter som er kompetansedrevne vil rekruttering være særdeles viktig.  Her er det nok å vise til idretten. Riktige spillere som passer godt sammen som team kan flytte fjell.  Innen teknologiske felt kan forskjellen være binær: Det kan være snakk om å få et forskningsmessig gjennombrudd eller ikke.  Her finnes det ikke et “nesten”.

Kan da toppleder lene seg til eksterne rekrutteringsselskaper?  Både og. Det kan være tilfeller der det er smart å kjøpe en ekstern sparringpartner. Kjøper du derimot eksterne tjenester på det som kan være en fremtidig kjernekompetanse, bidrar du til å bygge opp ekstern kompetanse du ikke eier eller styrer.

En toppleder som har forstått betydningen av rekruttering har sørget for å bygge opp en kompetent HR-funksjon.  Denne behøver ikke være en stor administrasjon, men kanskje bør den være eksperter på rekruttering og jobbe tett med toppleder på kompetansestrategier, kompetanseutvikling og rekrutttering.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: