Kina – hva vet nordmenn flest om Kina?

Annet enn at det er flere enn 9 millioner sykler i Beijing?  De siste årene har jeg lest en del om Kina.  Torbjørn Færøviks bøker om Kina er interessant lesning som gir en dyp forståelse for kultur, språk og økonomiske forskjeller mellom de ulike regionene i India.  Eksempler kan være “Veien til Xanadu – en …

Risikostyring – hvordan bør virksomheter analysere og styre risiko?

Vi opplever nå en stadig mer kompleks verden; Markedssituasjonen endres oftere enn før. Frykten for terror øker, den politiske situasjonen i de mange regioner er meget ustabil, finanskrisen gjør at eksportorienterte virksomheter sliter og konkurransen fra Asia er intens.  Dette gjør det viktigere enn før med et effektivt risikostyringssystem.  Det er neppe tilstrekkelig med den …

Skjer innovasjon best i små eller store selskaper?

I dette innlegget vil jeg se litt nærmere på hvor innovasjon skjer, hvordan dette har endret seg over tid, samt hvilke faktorer som favoriserer de store selskapene. Det har vært en gjengs oppfatning i mange miljøer at store organisasjoner er for byråkratiske og lite endringsdyktige, sammenlignet med SMB.  Det vi nå ser er en dreining …

Hva kan vi lære av Steve Jobs sine ledelsesprinsipper?

Dere som har lest biografien om Steve Jobs (skrevet av Walter Isaacson) har fått innblikk i en kompleks person.  Hans resultater står for seg selv.  Selv om han må dele æren med en del lojale medarbeidere er det uten tvil at Jobs fortjener mye av æren for at Apple i skrivende stund er verdens mest …

Hva gjør man der Solution Selling ikke er tilstrekkelig?

De siste 20 årene har Solution Selling-konseptet blitt mer og mer vanlig i næringslivet.  Få selgere tør innrømme at de ikke kjenner til prinsippene eller følger disse.  Solution Selling dreier seg i hovedsak om å avdekke behov, fokusere på latente behov, prioritere kundegruppen “Not Looking”, jobbe systematisk gjennom “9 Block Vision Processing Model, beherske Pain …

Hva er de viktigste forskjellene fra å lede èn avdeling til å lede hele virksomheten?

Mange starter en lederkarriere som team- eller avdelingsleder. Noen få ender etter hvert opp som daglig leder.  Det er et større sprang å bli daglig leder enn å gå en funksjonell karrierevei fra eksempelvis økonomikonsulent, via regnskapssjef og til økonomidirektør.  Bedriften trenger ikke være stor før ledere opplever overgangen som krevende.  Mange vil kanskje si at …

Styringsinformasjon på mobile enheter

Vi har nå utviklet et spennende konsept som formidler virksomhetskritisk styringsinformasjon på mobiler og nettbrett.  Med denne løsningen har man tilgang til viktig informasjon hvor-som-helst og når-som-helst, for raskere og bedre beslutninger på et oppdatert informasjonsgrunnlag. Business Intelligence på mobile enheter er blant de løsningene som gir størst nytteverdi for brukerne, men samtidig også relativt omfattende.  …

Hvordan få kundene til å redusere fokuset på pris i det vi selger?

De fleste opplever økt konkurranse på sine produkter og tjenester, og spesielt i modne markedet hardner konkurransen til.  Hard konkurranse har en tendens til å virke “commoditizing” (i mangelen av et godt norsk ord) og kundene blir mer og mer prisfokuserte.  I slike markeder er faktisk ditt beste redskap for å få kunder til å …