Styringsinformasjon på mobile enheter

Vi har nå utviklet et spennende konsept som formidler virksomhetskritisk styringsinformasjon på mobiler og nettbrett.  Med denne løsningen har man tilgang til viktig informasjon hvor-som-helst og når-som-helst, for raskere og bedre beslutninger på et oppdatert informasjonsgrunnlag.

Business Intelligence på mobile enheter er blant de løsningene som gir størst nytteverdi for brukerne, men samtidig også relativt omfattende.  Vi har standardisert og forenklet tjenestene, slik at løsningen leveres meget kostnadseffektivt. 

Innhold i konseptet

 Konseptet består av

(1) Brukertilpasset KPI-rapportering

(2)Nøkkeltallsrapport med filtrering på periode og enhet (geografi, markedsområde, organisasjonsenhet, m.m.) og

(3) Historisk nøkkeltallsrapport i grafisk fremstilling.

 Nedenfor vises et eksempel på presentasjon.

 

For brukerne kan visningene enkelt endres gjennom et brukervennlig administrasjonsverktøy.

  Fordeler ved konseptet

  • Krever ikke datavarehus eller komplett virksomhetsstyringssystem, men kan gjerne integreres mot dette
  • Gir raskere tilgang til styringsinformasjon fremfor å vente på et datavarehus eller komplett BI-løsning.
  • Er uavhengig av ERP-system og andre kildesystemer
  • Krever ikke andre lisenser enn det Kunden har fra før av
  • Fungerer på tvers av mobile plattformer
  • Siden rapportene er web-baserte (HTML5) kan de vises i nettleseren på en hvilken som helst enhet (f.eks. PC, informasjonstavle), ikke kun mobile enheter.
  • Gir nye brukergrupper tilgang til sentral styringsinformasjon
  • Gir forutsigbarhet på pris og innhold – standardisert leveransemodell

I tillegg har vi utviklet et administrasjonsverktøy som gjør det enkelt for brukerne å spesifisere opp nøkkeltall, hvordan disse skal presenteres, til hvem, hvor hyppig, osv.  I tillegg kan brukerne legge inn definisjoner på nøkkeltall, slik at alle kjenner eksempelvis hvordan sykefravær er beregnet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: