Hvordan organiserer og styrer du salg under abonnementsmodeller?

Abonnementsmodeller isolert sett er ikke noe nytt. Vi har kunnet abonnere på aviser i over hundre år. Det som er nytt er at modellen har fått et solid fotfeste i bedriftsmarkedet og ikke minst innen digitale forretningsmodeller. Et eksempel på dette er den økende tjenesteorienteringen hvor du betaler for å bruke en tjeneste, så lenge …

Hvordan påvirkes dagens jobber av kunstig intelligens?

I dette innlegget skal jeg se på hvordan dagens jobber vil påvirkes av automatisering. Det er skrevet mye nyttig om automatisering og bruk av kunstig intelligens den senere tiden.  Det er en blanding av et trusselbilde og et mulighetsbilde.  En vanlig oppfatning er at lav-statusyrker vil forsvinne og høy-statusyrker som rådgiver, advokat og revisor vil …

Digitalisering og risiko: Hva bør du kjenne til?

Den raske digitaliseringen av informasjons- og forretningsprosesser medfører både muligheter og trusler. Digital informasjon har blitt lettere å tilegne seg, analysere, lagre og dele. Din virksomhet kan nå flere kunder raskere og billigere enn før. Forretningstransaksjoner skjer raskere og enklere enn tidligere år. Men digitaliseringen har også en skyggeside. Fremveksten av skytjenester og integrerte IT-løsninger …

Hvordan lykkes med en CRM-løsning?

Innledningsvis er det viktig å presisere hva vi i dette innlegget legger i ”CRM”. Med CRM menes her en forretningsløsning som primært støtter selskapets prosesser rundt markedsføring, salg og kundeservice. I dette innlegget skal vi se på hvilke faktorer som er viktige å hensynta når du som bedriftsleder vurderer bruk av CRM. Her er noen …

Hva er egentlig en forretningsmodell?

Det er ikke vanskelig å enes om at det er en fordel om de ansatte forstår hvordan forretningsmodellen fungerer for at virksomheten skal levere resultater i overensstemmelse med eiernes krav. Ber man om en lettfattlig definisjon, blir imidlertid mange svar skyldige. For over fire års siden ble det publisert en leseverdig artikkel i Harvard Business …

Utfordringer i kunnskapsvirksomheter

Mange kunnskapsbedrifter har utfordringer med å få nok effekt ut av sine kunnskapsarbeidere. Jeg tror dette skyldes hovedsakelig to forhold: 1. Virksomhetene organiseres for tradisjonelt: Kunnskapsarbeidere organiseres ut fra at de gjør samme oppgaven dag ut og dag inn.  Slik som man tradisjonelt organiserer saksbehandlere i det offentlige, eller produksjonsarbeidere på en industrivirksomhet 2. Man trekker feilslutningen …

Finnes det en universell oppskrift for hva som gir en vellykket bedrift?

Ledelseslitteraturen er full av bøker om vellykkede bedriftsledere som Jack Welch og Richard Branson. Der Jack Welch predikerte beintøff ledelse og sparket 25 % av lederne hvert år («for det er alltid 25 % som er de dårligste 25 %»), satset Branson på kreativitet, medarbeidertrivsel og humor. Begge har skapt gode resultater over lang tid. …

Trenger strategien en strategi?

Diffus tittel?  Årsaken er en interessant artikkel jeg leste om en undersøkelse Boston Consulting Group har gjennomført på 120 selskaper verden over – på tvers av bransjer.  Undersøkelsen viste at det var liten forskjell på hvordan lederne forholdt seg til strategiarbeidet – til tross for at de ulike bransjene krever forskjellige tilnærminger.  La oss se …