Disrupsjon – enkelt forklart!

Disrupsjon er en form for innovasjon. Allerede i 1995 skrev Clayton Christensen en banebrytende artikkel om disruptive innovation. Siden den gang har mange ledere misforstått teorien. Begrepet blir brukt for ofte og om alle typer betydningsfull innovasjon. En del oppfatter også disruptiv innovasjon som vellykket innovasjon.  I denne artikkelen skal jeg forklare hva disruptiv innovasjon …

Innovasjon – hardt arbeid og/eller lykketreff?

Mange kan enes om at fremtiden skapes gjennom innovasjon i dag. Det være seg inkrementell produktinnovasjon, eller gjennomgripende teknologiskifter skapt gjennom fremveksten av internett og/eller mobilteknologi. Noen velger å tro at innovasjon best skjer ved kreativitet, tilfeldighet og inspirasjon til skaperverket. Andre er tilhengere av systematisk og hardt arbeid. Svaret er kanskje litt av begge …