Bør du investere i bedre kundeservice?

Photo by Thad Zajdowicz from FreeImages I denne artikkelen skal jeg presentere de viktigste tegnene på at du trenger en bedre løsning på kundeservice i din virksomhet. Tidligere var det vanlig at selskaper konkurrerte på pris, produkt og service. I dag er det den totale kundeopplevelsen som står i fokus. Her er kundeservice helt sentralt. …

Hvor dyktig er din salgssjef?

Har du som bedriftsleder tenkt gjennom hvor dyktig salgssjefen din er?  Hvordan vet du om hun gjør en god jobb eller ikke?  Oppnådde salgsbudsjetter?  Hva om budsjettet i realiteten var lett oppnåelig?  Hva om det viste seg å være helt urealistiske budsjetter? I dette innlegget skal jeg peke på fem områder du kan sette pekefingeren …

Hvordan lykkes med en CRM-løsning?

Innledningsvis er det viktig å presisere hva vi i dette innlegget legger i ”CRM”. Med CRM menes her en forretningsløsning som primært støtter selskapets prosesser rundt markedsføring, salg og kundeservice. I dette innlegget skal vi se på hvilke faktorer som er viktige å hensynta når du som bedriftsleder vurderer bruk av CRM. Her er noen …